URLスキーム

Apple URL Scheme Reference
Google Maps URL Scheme
NAVIelite
URLスキームを用いて、NAVIeliteに目的地をセット(一般道路版)
[objc]
//動作確認 ok!! NAVIelite
//NSString *url_str = [NSString stringWithFormat:@"navielite://open?latitude=%@&longitude=%@&title=%@",@"34.923273",@"137.21810",@"dest"];

// ①オープン open 版
//NSString *url_str = [NSString stringWithFormat:@"navielite://open?latitude=%@&longitude=%@&title=%@",lat_srt,lon_str,dest_name];

// ②ルートセット routeset 版
// 動作確認 テスト版 ok!!
//NSString *url_str = [NSString stringWithFormat:@"navielite://routeset?poi1=%@,%@&poi1kind=%@&poi1title=%@&poi1rflg=%@&poi1sflg=%@",@"34.923273",@"137.21810",@"dest",@"dest",@"dest",@"0"];
// 動作確認 テスト版 ok!!
NSString *url_str = [NSString stringWithFormat:@"navielite://routeset?poi1=%@,%@&poi1kind=%@&poi1title=%@&poi1rflg=%@&poi1sflg=%@",lat_srt,lon_str,@"dest",dest_name,@"dest",@"2"];

NSURL *directionsURL = [NSURL URLWithString:[url_str stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];

[[UIApplication sharedApplication] openURL:directionsURL];
[/objc]

URLスキーム

Apple Map URL Schemeでアプリ起動

stack over flow (iOS Apple Map native links – URL Scheme examples)

URL Scheme でアプリ起動 – [開発] – Google Maps SDK for iOS

Apple Map URL Schemeでアプリ起動 – [開発] – iOS SDK Map Links

GoogleMapsがインストールされている場合